Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics (Hindi & English) - Durga Maa Song

Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics (Hindi & English) - Durga Maa Song - ॥ अथार्गलास्तोत्रम् ॥ ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः,अनुष्

Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics (Hindi & English) - Durga Maa Song

Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics (Hindi & English) - Durga Maa Song

Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics by Anuradha Paudwal

Devi Argala is recited after Devi Kavacham and before Keelakam. Argala is personified as Shakti and important part of Chandi Patha.

Argala Stotram by Anuradha Paudwal - This amazing and peaceful devotional song 'Argala Stotram', part of Durga Saptashati, that too in the magical and sweet voice of popular singer Anuradha Paudwal.

Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics In Hindi 

॥ अथार्गलास्तोत्रम् ॥
ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः,

श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतयेसप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः॥

ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥

मार्कण्डेय उवाच
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥1॥

जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि।

जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते॥2॥

मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥3॥

महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥4॥

रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥5॥

शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥6॥

वन्दिताङ्‌घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥7॥

अचिन्त्यरुपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥8॥

नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥9॥

स्तुवद्‌भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि१॥10॥

चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥11॥

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥12॥

विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥13॥

विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥14॥

सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥15॥

विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥16॥

प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥17॥

चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्‍वरि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥18॥

कृष्णेन संस्तुते देवि शश्‍वद्भक्त्या सदाम्बिके।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥19॥

हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्‍वरि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥20॥

इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्‍वरि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥21॥

देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥22॥

देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके।

रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥23॥

पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्।

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्॥24॥

इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः।

स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्॥25॥

॥ इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics In English

॥ ōṁ asya śrī argalāstōtramahāmantrasya viṣṇurr̥ṣiḥ, anuṣṭup chandaḥ, śrī mahālakṣmīrdēvatā, śrī jagadambāprītayē saptaśatīpāṭhāṅgatvēna japē viniyōgaḥ |

ōṁ namaścaṇḍikāyai |

mārkaṇḍēya uvāca |
ōṁ jayantī maṅgalā kālī bhadrakālī kapālinī |
durgā kṣamā śivā dhātrī svāhā svadhā namō:’stu tē || 1 ||

jaya tvaṁ dēvi cāmuṇḍē jaya bhūtārtihāriṇi |
jaya sarvagatē dēvi kālarātri namō:’stu tē || 2 ||

madhukaiṭabhavidrāvi vidhātr̥varadē namaḥ |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 3 ||

mahiṣāsuranirṇāśi bhaktānāṁ sukhadē namaḥ |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 4 ||

raktabījavadhē dēvi caṇḍamuṇḍavināśini |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 5 ||

śumbhasya vai niśumbhasya dhūmrākṣasya ca mardini |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 6 ||

vanditāṅghriyugē dēvi sarvasaubhāgyadāyini |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 7 ||

acintyarūpacaritē sarvaśatruvināśini |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 8 ||

natēbhyaḥ sarvadā bhaktyā caṇḍikē duritāpahē |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 9 ||

stuvadbhyō bhaktipūrvaṁ tvāṁ caṇḍikē vyādhināśini |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 10 ||

caṇḍikē satataṁ yē tvāmarcayantīha bhaktitaḥ |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 11 ||

dēhi saubhāgyamārōgyaṁ dēhi mē paramaṁ sukham |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 12 ||

vidhēhi dviṣatāṁ nāśaṁ vidhēhi balamuccakaiḥ |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 13 ||

vidhēhi dēvi kalyāṇaṁ vidhēhi paramāṁ śriyam |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 14 ||

surāsuraśirōratnanighr̥ṣṭacaraṇē:’mbikē |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 15 ||

vidyāvantaṁ yaśasvantaṁ lakṣmīvantaṁ janaṁ kuru |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 16 ||

pracaṇḍadaityadarpaghnē caṇḍikē praṇatāya mē |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 17 ||

caturbhujē caturvaktrasaṁstutē paramēśvari |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 18 ||

kr̥ṣṇēna saṁstutē dēvi śaśvadbhaktyā sadāmbikē |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 19 ||

himācalasutānāthasaṁstutē paramēśvari |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 20 ||

indrāṇīpatisadbhāvapūjitē paramēśvari |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 21 ||

dēvi pracaṇḍadōrdaṇḍadaityadarpavināśini |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 22 ||

dēvi bhaktajanōddāmadattānandōdayē:’mbikē |
rūpaṁ dēhi jayaṁ dēhi yaśō dēhi dviṣō jahi || 23 ||

patnīṁ manōramāṁ dēhi manōvr̥ttānusāriṇīm |
tāriṇīṁ durgasaṁsārasāgarasya kulōdbhavām || 24 ||

idaṁ stōtram paṭhitvā tu mahāstōtram paṭhēnnaraḥ |
sa tu saptaśatīsaṅkhyāvaramāpnōti sampadām || 25 ||

iti śrīmārkaṇḍēyapurāṇē argalā stōtram | ॥

Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics


If You like the lyrics, please share it with your friends...
Thank You, Visit Again...

COMMENTS

Name

Bhajan Song,11,Bhojpuri Song,13,BLACKPINK,24,BTS,34,Children's Song,4,Christmas Song,1,Devotional Song,9,Devotional Stotram,9,English Lyrics,162,English Song,601,Haryanvi Song,5,Hindi Song,484,International Song,1,ITZY,2,Korean Song,20,Lullaby,1,National Anthem,2,National Song,1,Punjabi Song,59,Tamil Song,25,Telugu Song,25,Worship Song,3,
ltr
item
Lyrics: Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics (Hindi & English) - Durga Maa Song
Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics (Hindi & English) - Durga Maa Song
Durga Saptashati Argala Stotram Lyrics (Hindi & English) - Durga Maa Song - ॥ अथार्गलास्तोत्रम् ॥ ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः,अनुष्
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhxXzt6FAUOrffI3ScMGcOqbe29V7O8QJGhUUtZfB2mSwUk-9v8s1VpOF5Awix4Hgtsb-DdWS_XM7YwrUMTy2PsxWgoZdWYXx4qqIxV5AtuWLs6Hz-viMv452FzjKzRbUEBAA8VTQT6uBT3zc3sUtsEZaGdUl8laR3IhtMdt-tifGX3WTRSD_1NRxekg/w320-h180/img_20220404_230055781.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhxXzt6FAUOrffI3ScMGcOqbe29V7O8QJGhUUtZfB2mSwUk-9v8s1VpOF5Awix4Hgtsb-DdWS_XM7YwrUMTy2PsxWgoZdWYXx4qqIxV5AtuWLs6Hz-viMv452FzjKzRbUEBAA8VTQT6uBT3zc3sUtsEZaGdUl8laR3IhtMdt-tifGX3WTRSD_1NRxekg/s72-w320-c-h180/img_20220404_230055781.webp
Lyrics
https://lyrics.bongconnection.online/2022/05/durga-saptashati-argala-stotram-lyrics.html
https://lyrics.bongconnection.online/
https://lyrics.bongconnection.online/
https://lyrics.bongconnection.online/2022/05/durga-saptashati-argala-stotram-lyrics.html
true
5251709319191222697
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content